Today, we will pass our logs to elasticsearch in Json and Csv format with the help of logstash.

Project Structure should be created as in the image.


X-Pack Security nedir? ELK Stack ile nasıl çalışır sorularını cevabını bulacağız.

ElasticStack nedir? ve Docker ile kulumu için yazımı okumanızı tavsiye ederim.

X-Pack Security

Elasticsearch kümeniz için kimlik doğrulaması ayarlamanıza, farklı kimlik bilgilerine ve farklı erişim düzeylerine sahip farklı kullanıcılar oluşturmanıza olanak tanır. Verilerinizi parolayla koruyabilir ve iletişim şifreleme, rol tabanlı erişim kontrolü, IP filtreleme ve denetim gibi daha gelişmiş güvenlik önlemleri uygulayabilirsiniz

Aynı zamanda farklı roller oluşturmanıza ve benzer kullanıcıları aynı role atamanıza olanak tanır.

Güvenlik 6.8 sürümünden itibaren temel lisans altında sağlanmıştır.

Deneme süresi 30 gündür. Deneme sürümü sonunda abonelik satın almanızı ister.

X-Pack güvenliğini etkinleştirmek için elasticsearch…


Merhaba bügün sizlerle elasticsearch’e adım atacak ve bu bölümümüzde;

  1. Elasticsearch, Logstash ve Kibana Hakkında bilgiler edineceğiz.
  2. Docker ile Elasticsearch, Logstash, Kibana kurulumu yapacağız.
ELK

Elasticsearch: Java ile yazılmış açık kaynak kodlu text arama ve analiz motorudur.

Veri saklama biçimi ilişkisel değil document oriented’dır. İndexleme mantığı olduğundan çok hızlıdır. Dökümanları JSON formatında indexler.

Elasticsearch cluster yapısına sahiptir. Ve her node üzerinde Elasticsearch çalışır. Veriler Apache Lucene alt yapısı ile indexlenir.

Kibana: Elasticsearch için hazırlanmış zengin raporlar ve görsel çıktılar almamızı sağlayan ve ayrıca loglarımızı anlık olarak takip edeceğimiz üründür.

Logstash: Logların toplayan işleyen ve Elasticsearch’e aktaran bir üründür.

Öncelikle Elasticsearch hakkında biraz…

Cihat Topsakal

Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store